CARTOGRAFIES CULTURALS copia

Cartografiar implica reunir i analitzar dades i representar-les gràficament. Així de simple. En aquesta acció us convidem a que:

1. Analitzeu les ofertes culturals del territori (la ciutat de Lleida): Com s’articula l’oferta cultural de la ciutat? Com se situa territorialment (en quins barris)? I conceptualment (arts escèniques, música, cinema, art conceptual, etc.)?

2. Reflexioneu al voltant d’aquesta anàlisi: Tothom hi té accés? I el nostre patró de consum cultural? ON i EN QUÈ invertim el nostre temps lliure? Per què?

3. Situeu en un mapa el resultat d’aquesta anàlisi i aquesta reflexió. La cartografia realitzada us ha de permetre entendre l’oferta cultural d’un determinat territori i el vostre posicionament envers aquesta.

Aquesta representació gràfica pretén que prengueu consciència de les implicacions que pot tenir el vostre patró de consum cultural en el vostre desenvolupament personal i professional. Si entenem que una de les finalitats de l’educació és culturitzar per contemporaneitzar i obrir mirades, entenem que és molt important que us qüestioneu com la vostra manera de consumir cultura determina la vostra futura professionalitat.