BADGES

Els badges representen les competències específiques que s’han de desenvolupar per arribar a ser un bon professional de l’educació. S’han definit des de tot el professorat de la titulació.

Assolir un badge implica haver evidenciat l’aprenentatge de la competència específica que representa.

Cada  badge inclou la descripció de l'aprenentatge que es proposa, informació sobre com es guanya el badge i qui  acredita l’aprenentatge realitzat.