Post Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

1r nivell

Vinculat a la matèria L’escola d’educació infantil I

1r curs. 1r quadrimestre

• Elaborant un document escrit que doni resposta a quatre preguntes relacionades amb l’acció Complicitats: Què he après? Què he sentit? De què em servirà allò què he après? Què canviaria?

Acredita el badge: Pepa Valls

 

2n nivell

Vinculat a la matèria Pràctiques I

2n curs. Anual

•  S’atorga si en un document escrit s’és capaç de demostrar una mirada que qüestioni tot el procés de disseny i implementació de l’Acció conjunta. Una lectura crítica de la feina feta, amb una anàlisi dels punts febles i les respectives propostes de millora, fonamentades teòricament. L’abast d’aquesta revisió pot versar sobre l’autogestió del temps, gestió dels espais, dels recursos humans i materials, actitud dels infants, dinàmiques de relació amb els adults del centre, la pròpia actuació amb els infants, la flexibilitat i adaptabilitat de la proposta educativa, inseguretats...(2 fulls o 4 cares).

Acredita el badge: Tutores Pràcticum I

3r nivell

Vinculat a la matèria PRÀCTICUM 2

3r curs. 2n quadrimestre

S’aconsegueix

1.- Responent la següent qüestió: Què ha modificat en mi la realització d’aquesta ACCIÓ? (5 pàgines, 10 cares).

L’estudiant ha de ser capaç de demostrar una mirada que qüestioni tot el procés de disseny i implementació de l’ACCIÓ realitzant una lectura crítica de la feina feta, fonamentada teòricament i amb propostes per millorar la pràctica. Aquesta lectura ha de ser àmplia, reflexionant envers l’autogestió del temps, les situacions que interpel·lin valors, la gestió dels espais, dels recursos humans i dels materials, l’actitud dels infants, les dinàmiques de relació amb els adults del centre, la pròpia actuació amb els infants, la flexibilitat i l’adaptabilitat de la proposta educativa, la consciència d’allò que no se sap o no es domina prou, les inseguretats, etc.

2. Elaborant i desenvolupant un llistat de cinc punts febles que han emergit durant el procés de disseny i/o implementació de l’ACCIÓ. Aquests punts febles han de tenir a veure amb el propi procés de desenvolupament professional.

Atorga el badge: Tutors PRÀCTICUM II

 

L’activitat educativa, per la seva especificitat, és incerta, extraordinària i sorprenent. No valen les receptes, ni les rutines, ni les certeses. En aquest sentit, la reflexió sobre l’acció és la pedra filosofal del desenvolupament professional. Dit d’una altra manera: o som capaços de poder explicar i analitzar què ha passat en la pròpia pràctica o és molt difícil que millorem professionalment. Com hem gestionat la situació? Quins han estat els punts forts? I els febles? Què hem après? Què hem sentit? De què ens servirà allò que hem après? Com ho podríem replantejar?...

Aquesta espiral d’investigació sobre l’acció converteix el professional de l’educació en constructor actiu del seu coneixement sobre la seva pràctica. Això, d'una banda, li atorga autonomia a l’hora de poder argumentar(se) i justificar(se) què fa i com ho fa i, per altra, l’ajuda a analitzar el seu compromís amb les finalitats històriques, pedagògiques, ètiques i culturals de l’educació.

Aquesta reflexió pedagògica hauria de tenir, també,  una dimensió col·lectiva. Això contribuiria a generar una cultura de col·laboració i potenciaria la interdependència dels membres d’una comunitat educativa.

Cal aprendre de la pròpia pràctica i per això cal desenvolupar l’actitud reflexiva des d’una perspectiva crítica. Dubtar de la pròpia pràctica és essencial per poder-la regenerar. La pràctica sempre és susceptible de ser millorada. Fem, equivoquem-nos, revisem, reflexionem, refem, tornem-nos a equivocar i que aquesta sigui la nostra font d’energia inexhaurible.