100 PARAULES 2

La realitat educativa està en procés d’anar redefinint les seves geografies. Els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia, la neurociència i les disciplines conceptuals, han comportat que cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures.

El grau d’educació infantil en GESTIONS CREATIVES  pretén oferir una formació que doni resposta a aquest nou escenari en constant ®evolució. Autogestió del propi aprenentatge, desenvolupament de la creativitat i relació universitat-comunitat són els tres eixos que vertebren aquest projecte. El treball es desenvolupa en espais d’aprenentatge entesos com a laboratoris d’investigació permanent on es proposen diverses accions creatives que conviden a la reflexió, el debat i l’acció.