ESPAIS

Entenem aquests espais com a llocs d'intercanvi d'idees i de construcció conjunta. Pretenem convertir-los en llocs de llibertat on potenciar processos de desenvolupament personal i professional i així, des de la pròpia consciència crítica, poder treballar a partir de l'autogestió creativa. Només des d'aquesta llibertat aconseguirem persones autònomes i sobiranes properes a valors de transformació social.

Espai Facultat

No només s’utilitza l’aula assignada al grup, sinó que que els alumnes utilitzen altres aules com el gimnàs, l’aula de música o al laboratori de ciències, però també realitzant sessions o activitats didàctiques als passadissos, als racons, a l’exterior de la Facultat…

Espai Públic

És conflicte, és espai de diferències, de continuïtats i ruptures, de memòria històrica... Un microcosmos dens, on el saber es problematitza, la incerte­sa pren més força i la col·lectivitat passa per sobre de la individualitat.

Espai Xarxa

Format per museus, entitats socials, escoles, etc., pretén valorar i donar vida a allò que succeeix en els recursos comunitaris que ens ofereix el territori, quelcom que és potenciador de possibilitats per la formació de mestres.

 

Espai En Blanc

L’espai de l’imaginari, l’espai sense espai, aquell que cadascú interpreta i fa esdevenir un laboratori d’aprenentatge, pot ser el món virtual, el món personal, la cafeteria, la llar…

Espai Assemblea

Actua com aglutinador dels diàlegs sorgits en la resta d’espais d’aprenentatge, és un es­pai gestionat pels propis alumnes que va transitant per diferents llocs de la ciutat. És un espai on la veu dels alumnes pren forma, ja que es prenen decisions i es fan propostes de millora que ens afecten a totes i tots.

espai falca

És un espai creat fora de les hores lectives, obert a tota la comunitat. Un espai on incor­porem de manera sistemàtica relats, experiències i les veus de la comunitat per aprofitar-ho en els nostres processos d’aprenentat­ge. D’aquesta manera generem un espai d’inter­canvi d’idees i d’aprenentatge entre gent de la comunitat.