Observació Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

1r nivell:

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Observació de contextos I.

1r curs. 2n quadrimestre.

•A partir de la descripció detallada i en profunditat, fent èmfasi en les eines d'observació emprades i l'avaluació de resultats del treball grupal portat a terme sobre l'ACCIÓ TRANSVERSAL, que l'alumna farà en l'evidència individual videopresentació reflexiva de l'assignatura.

Acredita el badge: Esther Sotillo

 

 2n nivell:

Vinculat a la matèria Observació de contextos II.

2n curs. 2n quadrimestre.

Aquest badge s’atorgarà:

Dins el treball d'observació, caldrà que prepareu una eina gamificada com a instrument educatiu per treballar alguns dels aspectes dins la pròpia recerca. Integrant la mecànica del joc en àrees on no és habitual. Amb  l'enfoc i  objectius d'incrementar la motivació i millorar la retroalimentació.

Aquesta eina gamificada s'haurà d'elaborar, introduir i annexar al propi treball.

Acredita el badge: Míriam Farré

 

 

Investigar el món que ens envolta està íntimament relacionat amb la capacitat que tenim d’explorar el medi mitjançant els sentits i l’activitat corporal. Desenvolupar aquesta capacitat d’observació, per poder obtenir i desxifrar informació, és el primer estadi que ens permetrà realitzar una bona indagació del nostre entorn natural i social.

Observar no consisteix en mirar únicament. Una bona observació ha de permetre extreure una sèrie de fets amb els quals es pugui realitzar una descripció detallada del problema o fenomen que volem estudiar. No és un procés senzill. De vegades, moltes de les propietats i característiques que observem es redueixen a allò que estem esperant: veure, escoltar, olorar... Però, la part meravellosa d’observar és descobrir allò que ens passa desapercebut: veure que els colors de l’arc de San Martí sempre estan en el mateix ordre o fixar-se en aquell ocell que visita una planta florida sempre a unes hores determinades.

En tot estudi d’observació hem de tenir clar: i) la finalitat i l’objectiu d’aquest procés que es vol realitzar; ii) l’objecte o situació que es pretén analitzar; iii) la manera d’enregistrar les dades d’observació. En conjunt, un procés d’observació s’ha de planificar amb molta cura i de manera sistemàtica per tal de poder obtenir uns resultats fiables que puguem analitzar amb compte i rigor. 

Saber observar bé ens permetrà descobrir i interpretar el nostre entorn d’una manera més satisfactòria alhora que ens ajudarà a prendre millors decisions dins del món tan ampli i divers on vivim.