Itinerari Investigació

BADGES DE L'ITINERARI:

Conèixer i descobrir el món que ens envolta és un aspecte clau per integrar més eficientment a les persones dins del seu entorn físic i social. Saber sobre l’existència de diferents fenòmens i processos socials i naturals que existeixen al nostre voltant i saber sobre els seus mecanismes de funcionament permet, no només construir un coneixement més ampli, si no també desenvolupar una actitud crítica que ens ajudarà a interactuar amb la nostra realitat; a modificar-la i millorar-la si és necessari.

Dins del món complex i global on vivim avui en dia, aquest procés de descoberta demana una nova forma de pensar, sentir i actuar que s’allunya dels clàssics models d’ensenyament - aprenentatge basats en la transmissió i recepció d’informació. Per connectar amb el nostre entorn cal observar-lo, investigar-lo i experimentar-lo amb els nostres ulls i amb les nostres mans.

De fet, podríem considerar el món com un gran laboratori on els objectes reals són un camp d’experimentació excepcional. Al llarg de la nostra vida quotidiana, existeixen una infinitat de vivències que afavoreixen el desenvolupament d’aquesta actitud d’indagació; una actitud que motiva, sorprèn, ens ajuda a ser més autònoms i, en última instància, ens permet establir relacions entre el domini de l’observable i el domini de les idees.