Etnografies Text 1

COM GUANYAR EL BADGE? 

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Sociologia de l’educació.

1r curs. 1r quadrimestre

A partir de:

• Conèixer que és una etnografia i què cal fer per fer-la correctament des d’un punt de vista científic. SESSIÓ PRESENCIAL.

• Definir una realitat social i/o educativa que ens interessi analitzar en profunditat des d’un punt de vista etnogràfic (què volem estudiar, en quin espai, durant quant temps...). Elaborar un diari de camp.

• Elaborar un informe etnogràfic d’una realitat social i/o educativa que ens permeti un coneixement holístic de la situació i ens permeti reflexionar i fer propostes per a la millora.

Podem lligar l’etnografia a qualsevol acció que engeguem durant el primer quadrimestre. A més a més, també podem vincular-la a processos transversals del projecte GESTIONS CREATIVES (anàlisi de l’assemblea, anàlisi de la infraestructura de docència...).

Acreditació del badge: Jordi Garreta

L’observació i la recopilació i anàlisi d’informació del nostre entorn social i educatiu és clau en la tasca del docent. Això sí, és necessari saber observar, saber on, com i quan recollir informació complementària i analitzar-la. Tot i que tots observem la realitat que ens envolta cada dia, i l’analitzem, no sempre ho fem amb prou profunditat, de forma crítica i reflexiva. Per aquest motiu cal conèixer com realitzar aquestes passes. Una metodologia de recerca que podem utilitzar és l’etnografia que, de forma sintètica, consisteix a analitzar una realitat social  o educativa (objecte d’estudi) utilitzant diverses tècniques d’investigació i posant-les totes al servei de la redacció d’un informe etnogràfic que pretén definir i explicar la realitat estudiada.

Un pas previ a tota etnografia és conèixer teòricament com s’ha de fer (a partir de la lectura de bibliografia sobre la temàtica) i definir quina és la realitat que volem estudiar. Fet això cal elaborar un pla de treball: Com ens aproparem a aquesta realitat des d’una perspectiva etnogràfica? Com i quan realitzarem les observacions? A qui preguntarem per aprofundir en el coneixement d’aquesta realitat? Què els preguntarem a aquestes persones? Hi ha altres fonts d’informació que ens ajuden a explicar què està succeint? Etc. Tot plegat ens ha de dur a comprendre i poder explicar la situació social o educativa que hem situat com a centre del nostre interès. Això sí, no hem d’oblidar que aquest coneixement ens ha de permetre reflexionar sobre què succeeix i fer propostes per a la millora.

anar a Itinerari d'Investigació