Anàlisi Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

Aquest badge s'otorgarà:

Vinculat a la matèria Aprenentatge de les ciències de la natura.

2n curs. 1r quadrimestre

• A través de la resolució de l'acció Espai de Ciència 0-6.

Acredita el badge: David Aguilar

Desenvolupar el pensament científic des de l’etapa infantil, ajuda a les nenes i els nens a comprendre amb més facilitat els fenòmens que formen part del seu entorn físic i social. És un procés que necessita crear espais educatius que promoguin l’experimentació, el goig, les ganes per aprendre i la capacitat per sorprendre’ns davant del món que ens envolta. 

Aquesta manera de pensar permet formar a persones amb una visió integral a la vegada que es promouen les habilitats de fer preguntes sobre una situació o fet, d’observar, de fer hipòtesis, prediccions i d’experimentar per tal de resoldre aquell dubte o qüestió inicial. Tot aquest conjunt de capacitats guanyaran un sentit complet si, al final, som capaços de recollir els resultats de la nostra observació i experimentació i els analitzem de manera reflexiva i crítica abans d’establir unes conclusions finals.

En aquesta etapa d’anàlisi es recol·lecta les diferents dades obtingudes del nostre estudi i es tracta d’ajuntar-les per donar un sentit o explicació complet al fenomen que estem indagant. Els resultats obtinguts s’organitzen, es busquen possibles relacions essencials entre ells i, per tal de poder estudiar-los millors, es poden representar mitjançant taules o gràfiques. D’aquesta manera, es podrà comprovar si les hipòtesis i prediccions inicials realitzades eren o no certes i es veurà si es necessari fer proves addicionals per poder generalitzar els resultats i establir una explicació final correcta. 

Un bon anàlisi de les dades resultants del nostre procés d’investigació ens permetrà emetre una teoria amb la que podrem entendre el comportament o fenomen observat.