Badge Narracions Autobiogràfiques 1 lletres

COM GUANYAR EL BADGE?

Aquest badge s’atorgarà vinculat al PRÀCTICUM II:

 3r curs. 2n quadrimestre

S’aconsegueix:

Elaborant un relat en format lliure on s’evidenciï la construcció d’identitat en l’àmbit professional i la transformació personal i professional que s’ha viscut durant el Grau d’Educació Infantil en Gestions Creatives i, de forma més concreta, durant els dos períodes de pràctiques realitzats fins al moment.

En aquest relat s’hauran de relacionar les ACCIONS realitzades en els 2 pràcticums (PRÀCTICUM I i PRÀCTICUM II) amb un mínim de 15 evidències publicades a l’Instagram des de l’inici del grau.

A més a més, s’hauran de destacar un mínim de dos moments clau de tot el procés de formació inicial i que han significat un punt d’inflexió en el procés de construcció de la identitat professional.

Es pretén que l’alumne pugui observar, prendre consciència i evidenciar la seva evolució.

Acredita el Badge: Tutors pràcticum II

L’autobiografia és un relat sistemàtic que escrivim sobre la nostra vida, amb l’objectiu de facilitar dades i informacions que poden ser útils per prendre consciència d’allò que hem set, per què som així o què podem fer per canviar. Pot ser una eina rellevant per explicar els processos de construcció de les identitats, no sol individuals sinó també col·lectives.

.

Les persones no només ens relacionem i comuniquem sinó que formem la nostra identitat, les nostres creences i les nostres idees a partir dels discursos hegemònics vinculats a certes dinàmiques de poder. Ara bé, a través de noves relacions comunicatives, de noves narratives i de nous discursos i veus es poden generar nous ordres de significat.

.

Alguns autors afirmen que la subjectivitat de cada persona està estructurada per la cultura i el sistema social, pel llenguatge i per les narracions que l’envolten però també defensen, alhora, la capacitat de reflexió i autodeterminació dels subjectes. A partir del concepte del jo situat (és a dir de l’individu en el seu context) exposen que les persones tenen la capacitat per reptar i canviar la seva situació, per constituir la seva pròpia identitat i el seu propi lloc al món.

.

Les persones ens veiem des del passat i la nostra biografia. Analitzem, interpretem allò que hem viscut i allò que ens ha succeït; a partir dels records i de l’experiència elaborem la nostra pròpia història de vida, les nostres narracions i configurem la nostra pròpia subjectivitat. Cada persona, però, té agència i pot revisar i refer aquestes narracions, prendre decisions i fer eleccions. Visualitzar canvis, remodelatges, transformacions i projectes de futur que integrin els anhels, desitjos, i objectius.

.

Des d’aquest punt de vista, la narració autobiogràfica com a eina de coneixement i canvi personal i social obre un gran ventall de possibilitats. Obrir espais per escriure i narrar, per crear i inventar és alhora obrir espais per repensar el passat i el futur, per reformular identitats i relacions, maneres i models de ser i fer, més enllà d’allò establert.

.

Una narració autobiogràfica ens pot ajudar a descobrir, recuperar i valorar les trajectòries personals. Ens pot obrir noves possibilitats per conèixer-se i redescobrir-se, de re-construir i re-inventar les trajectòries vitals tot compartint les preocupacions, els sentiments i les reflexions. Narrar pot ser una oportunitat per iniciar processos creatius, anar més enllà dels rols establerts i inventar noves formes de mirar el món, mirar-se un mateix i mirar els altres.