Narracions Audiovisuals Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

1r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Arts visuals en l’educació infantil.

2n curs. 1r quadrimestre.

A partir de:

• La il·lustració d’un conte prèviament escrit.

• La producció d’una narració audiovisual on els personatges prenguin vida transformant-se en titelles.

• La presentació pública d’una producció audiovisual a Youtube o Vimeo de més de tres minuts de duració i realitzada en equip, en la qual els titelles siguin els veritables protagonistes.

Acredita el badge: Marisé Astudillo.

 

2n nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Tecnologies digitals a l’educació infantil.

2n curs. 2n quadrimestre

A partir de:

• El lliurament d’una producció audiovisual realitzada en equip que comprendrà:

− Un storyboard, amb la concreció de 20 plans, amb les seves característiques expressives i factors de codificació visual.

− Una producció audiovisual a Youtube o Vimeo de 4 minuts de durada, amb el contingut definit a la matèria de Tecnologies Digitals a Educació Infantil.

− Una producció individual d’enregistrament i edició de vídeo digital.

− Una col·lecció d’imatges d’autoria personal a Instagram, identificables per hashtags, representatives de 8 recursos expressius de la imatge.

Acredita el badge: Susanna Mirada.

 

La comunicació actual és multillenguatge i multialfabètica. La popularització d’Internet i la digitalització de la informació fa possible deixar de ser mers receptors d’informació, en un esquema antic d’emissor-missatge-receptor, per assumir l’exercici de l’autoria en diversos llenguatges. El maneig i domini dels mitjans digitals, l’alfabetització en els codis visuals, la netiqueta no són una opció formativa. És possible imaginar-se una mestra o un mestre sense els nous alfabetismes?

Freire (1993) ens parla de la necessitat de la lectura, de llegir el món i llegir les lectures del món i de l’escriptura també com a estratègia de comprensió. En la reflexió, la revisió, l’anàlisi de la pràctica, l’aprenentatge i la construcció del coneixement de l’escriptura i la lectura són mitjans irrenunciables. La narració audiovisual fa possible una expressió de l’experiència, de les idees, anhels... diferent. Com les altres escriptures i lectures reclamen la pràctica o experiència per adquirir-ne la competència expressiva.