Itinerari Comunicació

BADGES DE L'ITINERARI:

La comunicació és un procés d'intercanvi d'informació en què un emissor transmet a un receptor un missatge a través d'un canal esperant que, posteriorment, es produeixi una resposta d'aquest receptor en un context determinat.

Així, en el procés de la comunicació trobem els següents elements:

Emissor: és el que emet el missatge. Exemples: un subjecte individual o un grup de persones, però també qualsevol element que emet un missatge –sigui del tipus que sigui–  i que necessita una resposta.

Receptor: és el que rep el missatge i l'interpreta. Exemples: un subjecte concret o un grup que actuen quan un emissor envia un senyal.

Missatge: és la informació que es vol transmetre a través d’un missatge parlat, escrit, dibuixat, gravat en cd, etc.

Canal: és el mitjà a través del qual es transmet el missatge. Exemples: pot ser un mitjà artificial, com les cartes o un cd; o un de natural, com l'aire.

Codi: conjunt de signes i regles que, formant un llenguatge, ajuden a codificar el missatge. Podem trobar llenguatges simples, com la llum vermella sobre la porta d'un estudi de revelat, o més complexos com els diferents idiomes del món.

Context: conjunt de circumstàncies (lloc, hora, estat anímic dels interlocutors, etc) que existeixen en el moment de la comunicació. És important a l'hora d'interpretar correctament el missatge.

Aquestes característiques de la comunicació, clàssiques des que es va codificar aquest procés comunicatiu, són les que s’han de conjuminar per planificar qualsevol acció educativa que tingui a veure amb la codificació i descodificació d’un missatge.