Narracions Orals Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

1r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria  Tècniques d’expressió i comunicació en llengua catalana.

1r curs. 2n quadrimestre

• A partir de la concreció d’una narració oral. La temàtica és lliure, però és imprescindible que estigui vinculada a les accions del projecte GESTIONS CREATIVES.

− Exemples de temàtiques: Relacions entre cultura contemporània i educació; Possibilitats educatives de la ciutat; Els materials didàctics en l’etapa d’educació infantil; Les derives urbanes; Cartografies...

− La temàtica ha de ser diferent de l'escollida per obtenir el badge de Narracions escrites.

− Aquesta narració serà defensada en una sessió d’oratòria. Data a concretar.

Acredita el badge: Albert Turull.

 

2n nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Didàctica de la Llengua i la Literatura I .

2n curs. 1r quadrimestre.

A partir de:

• La representació d’un conte en un espai d’educació que la comunitat educativa entén com a no formal (biblioteca, ludoteca, plaça d’un poble o ciutat, jardí, teatre …) i formal (Escola de Pràctiques). Les narracions s´hauran d´enregistrar si no es pot anar a contar el conte a les ludoteques.

• La lectura del conte Quin gust té la lluna? a l’aula de Pràctiques i el treball de la conversa amb els infants.

Acredita el badge: Montse Nòria.

 

3r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Didàctica de la llengua i la literatura II.

3r curs. 1r quadrimestre.

A partir de:

La recitació d'un poema en el marc d'un recital poètic. Aquesta activitat es realitzarà dins l'Espai Falca al Pati Obert i es preparà durant les classes de la matèria. La preparació del recital poètic constarà de:
- L’elecció de poemes amb un fil conductor relacionat amb la literatura infantil que atorgui coherència al conjunt del recital.
- La cerca d’estratègies i recursos per a la recitació en un espai que la comunitat educativa entén com a no formal.
- La preparació i indagació en les característiques pròpies de la llengua oral (entonació, volum de veu, postura i gestualitat, ritme...).
- La creació de recursos artístics que acompanyaran la posada en escena del recital (música, titelles, vestuari, dramatització...).

Acredita el badge: Enric Falguera.

La narració oral és el resultat d’una conducta expressiva i comunicadora de l'ésser humà que pot ser dimensionada fins a convertir-se en un art (Gómez Céspedes, F. (2008). Gaviotas de azogue. Madrid). Té el seu origen en l’habilitat humana, necessària i imprescindible, de comunicar-se i de voler transmetre un missatge amb alguna cosa més que la paraula. Aquest quelcom més és el llenguatge paratextual i no verbal tan necessari en la comunicació humana.

La narració oral pot adoptar la forma i el contingut de narració oral artística. Per tant, parlarem d’un exercici artístic present en totes les cultures: l'art de jugar amb les paraules que són llançades a l’espai amb l’acompanyament d’un llenguatge gestual que reforça i sosté aquest missatge verbal. A més, la narració oral artística és l'art del contacontes de tots els temps, amb una intencionalitat artística expressa. És el testimoniatge del narrador i representador d'històries amb la intenció d’entretenir i formar el seu públic. També és la voluntat d’aquell que des d’un escenari, preparat o improvisat, sap captar l’atenció d’un públic amb un missatge especialment pensat per a ell.

En el procés de comunicació oral s’han de tenir molt presents tots els elements propis de la comunicació. Sense aquests, no podem entendre la narració oral, un tipus molt particular de la comunicació oral.