Alteritat Text 1

COM GUANYAR EL BADGE? 

1r nivell:

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat  a la matèria Desenvolupament saludable a la infància II.

2n curs. 1r quadrimestre.

A partir de:

· Elaborar un programa d’intervenció per fomentar l’alteritat a l’aula
composat per un mínim de 5 sessions i un màxim de 10. Cada sessió serà
descrita amb els següents apartats:
1. Títol de la sessió.
2. Objectius de la sessió.
3. Descripció detallada de les activitats dins la sessió i justificació de les mateixes. 4. Recursos/materials necessaris.
5. Duració de la sessió.
6. Espai físic.

 Atorga el badge: Patricia Urieta.

 

2n nivell:

Vinculat  a la matèria PRÀCTICUM I.

2n curs. Anual.

S'atorga si en un document:

· Es descriu una acció de vincle (rebuda, comiat, canvi de bolquers, hàbits d'higiene, explicar un conte, jocs de falda, esmorzar, dinar i migdiada), centrant-se en el factor humà: què es transmet, com, amb quina intenció... L’observació ha d’anar precedida d’una planificació.

· Se seleccionen tres moments del període de pràctiques 1 de desordre segons la mirada de la pedagogia sistèmica, analitzar-los i proposar com millorar-los.

Atorga el badge: Tutores del Pràcticum I.

L’alteritat és un concepte filosòfic definit per Emmanuel Lévinas que consisteix en concebre a les altres persones com a diferents de la pròpia identitat. En el context educatiu, aquest concepte s’ha vinculat al paradigma de l’educació inclusiva per reivindicar la consideració de l’altre com un valor. Quan parlem d’alteritat en el context educatiu, per tant, fem referència a la necessitat de prendre consciència del punt de vista de l’altre i considerar-lo com a vàlid, tenir-lo present i poder-nos posar en el seu lloc.

La virtut de l’alteritat, a més de reconèixer (mentalment) l’altre i les seves diferències com un valor, implica, també, mostrar-li mitjançant les nostres actituds (a nivell verbal i no verbal) consideració, respecte, estimació... i valoració des d’una mirada integral cap a la persona/alumne/família (concepció biopsicosocial del desenvolupament). Aquesta valoració integral ens permet conèixer, compensar i potenciar el seu desenvolupament en el moment i el context més adequat.

A través de l’alteritat reconeixem que les altres persones tenen característiques diferents, maneres de pensar diferents, motivacions diferents, estils diferents... i que totes aquestes diferències, lluny de ser un problema, representen un enriquiment. Només quan donem valor als altres, els atorguem respecte i dignitat, els tractem de forma justa i els reconeixem la seva vàlua com a humans som capaços de construir comunitats (en el nostre cas educatives) acollidores, respectuoses i potenciadores de cada una de les individualitats.

L’aposta per l’alteritat adquireix major importància quan les societats creixen en complexitat. Les comunitats del segle XXI són multiètniques, multiculturals, multilingüístiques i multireligioses. Per tant, representa una exigència ineludible vincular el concepte d’alteritat als contextos educatius.