itinerari Processos en Evolució

BADGES DE L'ITINERARI:

Comprenem el desenvolupament humà des d’un punt de vista biopsicosocial, que ens permet entendre que som éssers complexos i a la vegada amb gran potencial. Així, ens posicionem en la idea que l’ésser humà és divers per naturalesa, el que implica entendre les diferències com un valor afegit. En aquest sentit, és necessari conèixer les dimensions que composen el desenvolupament d’una forma integral, considerant les potencialitats de les persones. Per tant, com a éssers socials hem d’entendre el processos d’evolució i d’aprenentatge dels individus de forma contextualitzada i situats en una cultura, considerant tots els sistemes que intervenen en aquests.

Com a (futurs) professionals de l’educació, estem involucrats en uns processos d’aprenentatge de la mateixa manera que ho estaran els nostres (futurs) alumnes. Construir una professionalitat docent, però, és una tasca d’una complexitat extrema, ja que l'educació, com a procés en el qual s'hauran de veure involucrats els mestres al llarg de la seva carrera professional, presenta una especificitat molt determinada: es produeix en el si de processos socials complexos, té un component moral i polític, i no només tècnic, i la professionalitat interacciona amb altres dimensions de la persona, ja que els mestres i les mestres són persones alhora i abans de ser docents.

En aquest sentit, entenem que no pot pensar-se que hi hagi una professionalitat docent nítidament perfilada i estable per a la qual s'hagi de formar en les facultats d'educació, ja que hi ha múltiples formes de pensar-la, de sentir-la i d’exercir-la. Des d'aquesta perspectiva, la professionalitat és una manera de ser, de pensar i sentir. Una posició, en definitiva, davant del món de l'educació.

Prendre consciència d’aquests processos en evolució implica poder assumir el nostre paper com a agents actius i crítics en la construcció de la nostra pròpia professionalitat.