Badge Metacreativitat 1 lletres

COM GUANYAR EL BADGE?

Aquest badge s’atorgarà  vinculat al TFG (Treball Final de Grau).

4t curs

 

A través de les accions:

La vinya dels artistes o Gestió Cultural Comunitària.

+

Acció del TFG

 

Elaborant una narració escrita que reculli la presa de consciència de com aquestes accions han contribuït a desenvolupar la competència de la metacreativitat. S’ha de fer referència a les tres fases de l’acció (pre, inter, post): Com s’ha construït l’acció, quines estratègies s’han utilitzat en cada moment, quins aprenentatges individuals i col·lectius han emergit, com s’ha revisat... No es tracta de fer una descripció de les fases sinó una anàlisi exhaustiva de com s’ha desenvolupat el propi procés creatiu a través d’allò que s’ha viscut en el sí de l’acció (tant en la fase pre, com en la fase inter com en la fase post).

 

Acredita el Badge: Tutor/a de TFG (Treball Final de Grau)

Partim de la màxima que totes i tots tenim el potencial de la creativitat, cosa que ens permet generar resultats en major o menor mesura innovadors (que siguin originals, diferents, transgressors, valuosos, útils, satisfactoris, etc.). La creativitat pot ajudar-nos a superar els reptes als quals ens enfrontem com a societat i a avançar cap al nostre ple desenvolupament.

.

Actualment se’ns inculca que la creativitat és el motor de canvi, però el pas endavant el donarem quan aquesta creativitat es vegi de manera global i tingui en compte altres factors que formen part del procés creatiu. Per això li donem més importància a l’expressió metacreativitat, paraula proposada per primer cop per Carlos Churba com un concepte obert per a la seva investigació, desenvolupament i implementació.

.

La metacreativitat proposa un abordatge de la creativitat integral lligat a la persona, el grup i l’entorn, una mirada que impliqui no només el procés creatiu explícit sinó també tots aquells elements intangibles que formen part de la creativitat però que resulten invisibles en intentar mesurar o descriure el procés (ser obert, participatiu, col·laboratiu, etc.).

.

La metacreativitat suposa reflexionar sobre la creativitat, sobre el seu procés i, sobretot, allò que facilita o dificulta el seu desenvolupament, així com sobre les claus per ajudar a potenciar en cada persona una actitud conscient sobre el seu propi procés creatiu. Entenem que la creativitat, i per tant la metacreativitat, està vinculada al fer, a l’acció. Desenvolupant la metacreativitat podem produir cultura des del treball de les arts, de la música, de l’acció performativa, del moviment del cos, etc.

.

Podrem aprendre i ensenyar a desenvolupar el talent creatiu per arribar a aplicar-lo en qualsevol camp o posar-lo al servei d’altres capacitats humanes i transformar la societat?