REPRESENTANT EL PATI banner EDIT

El pati ]obert[ és un projecte que enllaça formació de mestres i intervenció urbana. Neix com a resultat d'una sèrie de col·laboracions que s'han anat produint al llarg del temps entre els diferents col·lectius que formen el grup motor:

»Un grup de professors de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida que treballa conjuntament amb el Centre d'Art Contemporani la Panera en la implementació de metodologies d'ensenyament-aprenentatge que fixen la mirada en l'art per desenvolupar processos de pensament divergent en els futurs mestres.

»El col·lectiu d'artistes Basurama, que ha col·laborat en diversos projectes amb el Centre d'Art la Panera relacionats amb l'aprenentatge, la creativitat i la intervenció en l'espai públic.

»L'equip de SolarsVius, que des de l'any 2011 treballa amb l'Ajuntament de Lleida pel desenvolupament d'estratègies de transformació participativa dels espais en desús que hi ha al centre històric de Lleida. 

Així, des de la complicitat d'un intercanvi d'idees al voltant de la pedagogia i l'espai públic, des de la Facultat d'Educació hem col·laborat amb SolarsVius, Basurama i el Centre d'Art la Panera per a la realització d'una experiència pilot de transformació d'un espai urbà a través de la pràctica artística. Un projecte innovador en aquesta ciutat, ja que aglutina formació inicial dels mestres i les mestres, pràctiques artístiques i participació activa per donar poder a la comunitat.

El Pati -Obert-, per tant, és un projecte comunitari, col·lectiu i participatiu en clau de barri amb el qual hem pretès generar, a través de la transformació artística i creativa d'un solar públic en desús, un espai de convivència ciutadana i relació humana, reforçant el sentiment de pertinença al barri històric de la ciutat de Lleida.

Què ens aporta a la formació de mestres un procés de transformació col·lectiva i creativa d’un espai públic? Quines oportunitats de reflexió i acció ens ofereix?

En aquesta Acció Creativa us convidem a endinsar-vos en el projecte El Pati Obert per repensar-lo i enriquir-lo. Us suggerim que inventeu (i a poder ser, que implementeu) una dinàmica perquè la comunitat del centre històric pugui fer valoracions (punts forts, punts febles i propostes de millora) sobre el projecte El Pati Obert.